Categories
Holiday and Hobbies

อนุสรณ์สถานแห่งชาติเจียงไคเช็ค

หอรำลึกเจียงไคเช็กแห่งชาติตั้งอยู่ใจกลางเมืองไทเป มีเนื้อที่ 250,000 ตารางเมตร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนมากที่สุด นอกประตูอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค มีเสาที่แสดงถึงความถูกต้องแท้จริง สถาปัตยกรรมของหอรำลึกเจียงไคเช็กได้รับแรงบันดาลใจจากเทียนถานในกรุงปักกิ่ง สี่ด้านของโครงสร้างนั้นคล้ายกับของปิรามิดในอียิปต์ วัสดุเป็นหินอ่อนสีขาว หลังคาตกแต่งด้วยกระจกสีน้ำเงินเข้มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาพสะท้อนของท้องฟ้าสีครามและแสงแดดจ้า มันเพิ่มความยิ่งใหญ่ สวนนี้ปลูกด้วยดอกไม้สีแดง โดยรวมแล้ว สีฟ้า สีขาว และสีแดงแสดงถึงธงประจำชาติและจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ

อาคารอันยิ่งใหญ่นี้ได้กลายเป็นแลนด์มาร์คของเมืองไทเป นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำหรับการแสดงศิลปะนานาชาติ คือโรงละครแห่งชาติและหอแสดงคอนเสิร์ตแห่งชาติ นักดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลก (เช่น นักเชลโลผู้ยิ่งใหญ่ Yo Yo Ma และนักไวโอลินผู้ยิ่งใหญ่ Shao Lian Lin) และกลุ่มละครที่มีชื่อเสียงได้แสดงที่นี่ สวนที่มีดอกไม้สวยงาม เนินเขาและพืชพรรณขนาดเล็ก สระน้ำ สะพานไม้ประดับ และน้ำตก ตลอดจนหญ้าสีเขียวให้ทัศนียภาพอันงดงาม ผนังโดยรอบมีการออกแบบที่ชวนให้นึกถึงอดีต สถานที่แห่งนี้อุดมไปด้วยความงามของสวนแบบจีนโบราณ มีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นที่จัตุรัส มีคอนเสิร์ตของสามเทเนอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก, การแสดงวงดนตรีของโรงเรียน, การแสดงเชียร์ลีดเดอร์และงานแสดงสินค้า หนึ่งสามารถแสดงความเคารพต่อผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพักผ่อนของชาวท้องถิ่น สถานที่แห่งนี้ให้ทัศนียภาพอันล้ำค่าท่ามกลางอาคารสูงของไทเป

Categories
Holiday and Hobbies

Enjoy food by walking around Wangfujing

Wangfujing Street is a popular shopping street in the Dongcheng district, Beijing, China.

Wangfujin comes from the words Wangfu (Royal House) and Jing (Well) because there are eight royal houses and a well with sweet water on the road.

Beijing’s Wangfujing is famous for its wide variety of shops from food to boutiques, among which are world-famous brands. In this place, fellow travelers can also find a variety of food and beverage stalls as well as cool souvenirs.

Interested in visiting Wangfujing? Book Your Flight Ticket with air asia cheap flight Now!!

Categories
Default

How to Buy Personalized Gifts

Do you know someone who loves food and likes to try new tastes? If you have a friend who has an adventurous spirit when cooking, why not buy him or her food gifts for their special days?

1) If you go online you can find gourmet foods, or festive food such as turkey, game and all the trimmings. You don’t have to queue up and order food from the high street anymore. You simply order the items you want and have them delivered. If the food is intended to be a gift, then you can have it gift wrapped, must be enveloped in lovely red gifts foil, and put into a tin, box or little gift bag. A tin of chocolates can also be used for a non-food related occasion.

2) If a gourmet picnic is what you are after, you can purchase a picnic basket, kits and make your own picnic basket. You can even purchase a kit which comes with cutlery, glasses, bottle openers, and even a blanket to sit on. Then you can go off for a picnic or cook in the comfort of your own home.

3) If a friend has moved away, you may be able to send them a gift through the post. Gifts can be sent to give Thanks or Good luck to your old friend.

4) If you have a baby, you may want to send them a baby gift or an infant gift. These are difficult to ship live birth products, but if you need to you can always try to have it shipped through the post.

5) You can also try to buy gift certificates in person. This is tricky as often the person you send the gift to will have a busy life and may not have much time for you to finish a present.

6) Simply get in touch with an online gift service. Most services are quite happy to accept food gifts and will even ship them to the address of your choice. Simply select the food gift from the menu, choose the quantity that you would like and pay before delivery. After the order is filled, you will get an email link that enables you to monitor the processing. The order processing will be handled as soon as possible.

7) And lastly, you can also buy gift certificates in the form of gift certificates online. Here, you will be able to get both gift certificates as well as personal information such as your country of residence and first name so that you can order as many gift certificates as you need.

Before you make the decision of whether or not you would like to use these services, you should check out the terms and conditions of using the sites. Usually, these sites require the minimum amount of information such as name, date of birth, and birth date. If you do not have enough information to fill out the form, you will be required to fill it out at least once a month. Otherwise, your order will not be processed. Here, you will be able to get personalized gifts that contain your information and order directly from the site.

There are two major trends that have occurred in the last few years when it comes to sending personalized gifts. The first trend is seeing a rise in the number of gift certificates available for those who need them. It does not matter if you are looking for gift certificates to make Christmas gifts or to buy a new house or car. You can find everything with these coupons. The second trend is seeing a rise in the number of people who are ordering their products online from sites such as Amazon and cutting out the middle man.

With both of these trends, we are going to see an even rise in the amount of organic food gifts. There is a huge demand for organic and fair trade food and gifts. Not only that, but they are also able to enjoy getting gifts that are made from natural, healthier products. They can appreciate that the organic ingredients in these gifts are not only going to benefit them, but will also benefit any farmer that they end up helping.

You will see amazing finds being made on organic food sites and you can be sure that you will see lots of great information about what the foods are, how they are made and what cost ranges they come in. You will not only know what is organic and what is not but also be able to see the nutritional value offered as well as the food stores that offer these products.

One of the largest gifts from organic food stores has to be the organic gift basket. There are several different designs and themes that you can choose from to make the basket the ideal gift. You will find basket Christmas gifts that allow you to personalize and make the basket the gift that you want. These gifts are excellent for the host or hostess of the party that you are hosting.

For those of you who are looking for unique gift ideas outside, then you may want to consider organic fruit gift baskets.

Categories
Festival

Korean Tradition and Excitement at the Lotus Lantern Festival

 

The yearly Lotus Lantern Festival, Yeondeunghoe, will happen to stamp Buddha’s birthday from May 3-5, in midtown Seoul and in the city before Jogyesa Temple. Before the celebration, the lamp lighting service looking like a Stone Pagoda at Mireuksa Temple, will be held at 7 pm, April 17, in Gwanghwamun, Seoul.

Yeondeunghoe, was picked as the Tangible National Korean Cultural Asset No. 122, has been held for around 1,200 years, and this customary culture has been passed down starting with one age then onto the next, while improving local area soul. Specifically, the current year’s celebration will be held to appeal to God for world harmony and the Korean Peninsula so it can defeat different social clashes with the standard of empathy.

The Lantern Parade, a significant piece of the celebration, will happen on May 4, when members will put messages containing trust in their lights, for the government assistance of themselves, their families, neighbors and networks. A huge number of lamps containing this expectation will turn into a flood of goals for harmony. In excess of 2,000 outsiders will likewise join the procession, alongside International Dharma Instructors.

The Traditional Lantern Exhibition will likewise draw in the consideration of inhabitants and guests. This presentation, held from May 3-12 in Ujeong Park, is related with Jogyesa Temple, Bongeunsa Temple and the Cheonggyecheon Stream. The lamps in plain view will later lift the exercises of these sanctuaries and Cheonggyecheon River, with the magnificence of Korean hanji lights, or Korean paper.

The current year’s Cheonggyecheon Lantern Exhibition is in its twelfth commemoration. The occasion will be held from April 27 to May 12, with the topic “Harmony Flowers Out on the Korean Peninsula”, consolidating different individuals’ expectations for harmony and solidarity.

The “World Supporters for the Lantern Festival” (Global Support for the Lantern Festival), comprising of 60 Youths from 26 nations, will accomplish some work deliberately. These allies, through the program of remaining for the time being at sanctuaries (templestay) and customary social schooling, will later offer different types of assistance as suppliers and give translations to guests, just as lead streak crowds during lamp lighting services, Traditional Cultural Events, and at Tapgol Park during which the lamp march is held.

Categories
Holiday and Hobbies

Arranging A Get-Away To Japan? This Is The Best Time You Can Pick

Japan has numerous celebrations dependent on specific minutes and times. There are celebrations celebrated to honor the happening to the season, for example, the mid year or winter, there are likewise different celebrations celebrated to remember certain occasions, for example, Christmas and the New Year. At that point, when is the best time to visit Japan, ShopBackers?

Appreciate cherry blooms in spring

In Japan, customary spring begins on March 21st and closes until June 21st. Spring in Japan is particularly preferred by numerous vacationers in light of the fact that right now the cherry bloom trees that many planted in Japan are mekar-mekarnya. This gives a delightful view to everybody who sees it. As an issue of cherry blooms in Japan, the cherry blooms are an image of the dawn.

Appreciate cherry blooms in spring
Appreciate cherry blooms in spring

Discussing air temperatures, the normal temperature of air in Japan in spring ranges from 5-18 degrees Celsius. Along these lines, the air is in the progress from cold winter to summer heat. You can appreciate the spring celebration there, for example, Omizutori, Nagahama Hikiyama Festival, Shonan Enoshima Spring Festival, Mito Plum Festival, Hanami Festival, and numerous others.

The absolute most prescribed spots to visit during spring are Shinjuku Gyoen National Garden, Ueno Park, and other city parks. Numerous neighborhood travelers do excursion with the family in the nurseries while getting a charge out of the delightful blossoming cherry trees. Likewise, you can likewise appreciate the lovely cherry blooms in the side of the road, stream banks, and even the mountains in Japan.

Celebrations and celebrations in summer

On the off chance that you need to come in Japan throughout the mid year months, you can visit Japan in late June until the finish of September. Japan’s air is sweltering and moist in summer, as the temperature ranges from 26-34 degrees Celsius. In summer, Japan has a ton of festivities and celebrations, for example, Mitama Matsuri, Sumida River Fireworks Festival, Nagaoka Festival and Fireworks, Gion Matsuri, Tenjin Matsuri, Aomori Nebuta Matsuri, and numerous others.

There are a few vacationer goals that are entirely reasonable for you to visit in summer in Japan. Tokyo Disney Land or Tokyo Disney Sea is a clamoring spot to visit in the mid year. Such family diversion puts constantly offer some uncommon summer attractions that sightseers can appreciate each year.

The leaves fall in harvest time

In pre-winter, the temperature in Japan still feels hot during the day however it is cold around evening time. In Japan itself, Autumn begins around September 23rd to December 21st with a temperature of around 12-24 degrees Celsius. The leaves of the trees in Japan will look excellent in light of the fact that the hues are initially green toward the beginning of pre-winter, turn red or orange toward the finish of the period. The fallen leaves are likewise extremely amazing in the harvest time of Japan.

Japan additionally holds celebrations in harvest time, some of them are Tsukimi Festival, Nagoya Festival, Takayama Festival, Kaname Festival, and Tori No Ichi Festival. In the event that you visit Japan in harvest time, it is prescribed to visit Nara City, Kyoto or to Nikko. You can visit sanctuaries and other authentic spots while there.

Appreciate Christmas and another Year in winter

In the event that you need to observe Christmas and New Year’s Day in Japan, you’ll celebrate in winter with temperatures beneath 0 degrees enduring from December 21 to March 21. This is an incredible time in the event that you need to visit some winter celebrations, for example, the Sapporo Snow Festival (February 1-12), the Okumikawa Hana Matsuri (November – early March), the Niino no Yuki Matsuri (January fourteenth and fifteenth), the Yokote Kamakura Snow Festival (15 and 16 February), the Namahage Sedo Festival (the second seven day stretch of February), the Nagasaki lamp Festival (1-15 January lunar schedule), and Hachinohe Emburi (17-20 February).

Appreciate Christmas and another Year in winter
Appreciate Christmas and another Year in winter

Other than appreciating the assortment, celebrations are there, you can likewise visit the hotel’s ski there like Gala Yuzawa in Niigata City or take in the snow see at Shiarakwago in Gifu Japan. Occasions to Japan are probably going to do presently considering the new Year’s turnover 2020 is close to half a month away.

That is the specific time that can be a reference for you when you visit Japan. You can appreciate the magnificence of four seasons in Japan and a portion of the traveler goals there with your family. You can likewise begin with ShopBack to book convenience and travel rapidly, effectively and easily. Merry Christmas!